1.Modernizare infrastructura rutiera in comuna Romanasi proiect finantat prin PNDR Masura 7.2. si care prevede asfaltarea tuturor strazilor si ulitelor din comuna (10 Km);

2.Modernizarea infrastructurii rutiere agricole in comuna Romanasi proiect finantat prin PNDR si care prevede asfaltarea drumurilor de exploatatie agricola pe o lungime de 8 Km;

3.Modernizarea Scolii gimnaziale nr. 1 Romanasi prin programul POR;

4.Extinderea retelei de alimentare cu apa in localitatea Ciumarna;

5.Urgentarea darii in folosinta a retelei de canalizare si extinderea ulterioara a acesteia in localitatile Pausa, Romita si Ciumarna;

6.Construirea unui teren de fotbal sintetic in localitatea Romanasi prin GAL Samus-Porolisum.

7. Construire pod peste Valea Agrijului in localitatea Chichisa.

8.Construirea de Capele mortuare in fiecare localitate si imprejmuirea cimitirelor acolo unde este cazul.

9.Creerea de conditii propice pentru atragerea de investitii care sa creeze locuri de munca in comuna.

10.Sprijinirea fermierilor locali in vederea accesarii de fonduri nerambursabile pentru creerea sau dezvoltarea de ferme .

11.Implementarea de proiecte sociale in vederea incluziunii cetatenilor de etnie rroma.

Font Resize