Fişa serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă

din localitatea ROMÂNAŞI

CATEGORIA I

DATE DE CONTACT

Adresa

Telefon

E-mail

Localitatea Românaşi

Nr.39

0260624120

primariaromanasi@yahoo.com

ORGANIGRAMA

organigrama

DOTARE

Fisa localitatii – click pentru vizualizare