Compartiment Agricol

Compartiment de Servicii si Prestări Sociale

Compartiment Urbanism și Amenajare Teritorială

Impozite și taxe – Persoane Fizice

Impozite și taxe – Persoane Juridice

Stare Civilă

Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor