Compartiment agricol

Tipizate – Legea nr. 17/2014 – Referitoare la vanzarea terenurilor

Compartimentul de Servicii și Prestări Sociale

Compartiment Urbanism și Amenajare Teritorială

Formulare informatii de interes public

Impozite si taxe- Persoane fizice

Impozite si taxe – Persoane juridice

Stare civilă

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor